Какво трябва да направим при настъпване на злополука или заболяване, докато сме в чужбина

За регистриране на щета Застрахованият е длъжен:

  • да се свърже с денонощната телефонна служба на Асистанс компанията в срок от 48 часа и да ги уведоми за вида на възникналото застрахователно събитие;
  • да съобщи трите си имена и номера на застрахователната полица;
  • да получи информация за най-близкото медицински заведение, към което следва да се обърне.

След регистриране на щета Асистанс компанията информира Застрахователя и получава потвърждение за наличието на валидна застрахователна полица на съответния Застрахован.

След потвърждаване валидността на Полицата от Застрахователя и предоставяне от Застрахования на всички необходими документи в оригинал, Асистанс компанията урежда заплащането на указаните на Застрахования медицински услуги.

При предявяване на претенции за изплащане на обезщетения за извършени медицински разходи, Застрахованият следва да попълни уведомление за настъпило застрахователно събитие, молба за изплащане на застрахователно обезщетение, както и да представи в оригинал всички изискани от ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” документи.

Всички искове за изплащане на застрахователно обезщетение могат да се предявяват в срок от три месеца от провеждане на лечението/репатрирането, а в случай на смърт на Застрахования- в срок от три месеца от транспортиране на тленните останки или извършване на погребението.

Размера на застрахователното обезщетение се определя на базата на представените от Застрахования медицински документи и не може да надхвърли посоченият в полицата лимит на отговорност.

Застрахователят възстановява предявените от Застрахования разходи за лечение в 15-дневен срок след представяне на всички изискани от него документи в оригинал.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *