Разлика между здравна карта и застраховка за пътуване в чужбина

Европейската здравната карта представлява документ, удостоверяващ редовното внасяне на здравни вноски, с който можем да получим медицинска помощ в чужбина съгласно пакета от здравни услуги, предоставян тук в Република България.

Европейската здравна карта (ЕЗОК) е препоръчителен документ, който улеснява при нужда оказването на неотложна помощ в рамките на ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Исландия, за сметка на „Национална здравноосигурителна каса” (НЗОК). В страните от Европейския съюз се лекуваме според законите на съответната държава, което означава, че ако местното законодателство предвижда доплащане за лекарската услуга ние ще трябва да го заплатим, а останалите разходи ще бъдат поети от НЗОК. Също така, препоръчително е преди пътуване да се информирате за това коя е местната здравна каса, защото НЗОК ще покрие разходите за медицински услуги, ако те са извършени от лекари работещи със здравноосигурителните институции в държавата, която посещавате.

ЗАЩО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ“, ВЪПРЕКИ ЧЕ ИМАМЕ ЗДРАВНАТА КАРТА?

Здравната карта не е задължителна и не се изисква при напускането на територията на страната. Застраховка при пътуване също не е задължителна. При индивидуални пътувания обаче е добре да я направите, за всеки случай, особено ако сте избрали за почивка страна, извън ЕС, където здравната карта не важи. Това е и основната разлика с ЕЗОК. Застраховката покрива здравни услуги в цял свят. За да е валидна полицата не е задължително да се лекувате в медицинско заведение обвързано със здравната каса в съответната страна.

При застраховка “Помощ при пътуване – медицински разноски” се осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахования, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина. Покриват се разноските за пълния обем от медицински услуги, наложени в резултат на злополука или внезапно заболяване. За разлика от ЕЗОК застраховката покрива и спешната помощ в стоматологията до определен лимит, посочен в застрахователната полица.

Всички разходи се поемат от Застрахователя, като по този начин ви се спестява неудобството от непредвидени финансови разходи при пътуването Ви в чужбина. Освен това, друго предимство на застраховката е предлагането на асистанс услуги, които елиминират необходимостта да търсите сам здравно заведение или лекар.

Цената на застраховката се определя от броя дни на пътуването, дестинацията и избрания лимит на отговорност на Застрахователя.

При цена по-ниска от 1 лев на ден, застраховката Ви гарантира висококачествено и безпроблемно лечение за Вас и Вашите близки по време на пътуването.

НАПРАВЕТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА или се свържете с нас, за да осигурите спокойствието си на път извън страната.