„Де и Ер“ ООД е семейна фирма. Създадена е през 2011г. От тогава насам сме застрахователен агент на една от най-големите застрахователни компании на българския пазар- ДЗИ ЕАД. Една от причините да изберем именно този застраховател е коректността му при изплащане на застрахователни обезщетения. ​Това е от голямо значение не само за застрахованите лица, но и за нас. Ние се стремим да създадем дългосрочни взаимоотношения с клиентите си, базирани на креативни и изгодни решения за контролиране на риска, почтеност и ненадминато обслужване.​

Нашата роля е да Ви представляваме  пред застрахователната компания.

При осъществяване на дейността си ние спазваме принципа на доброволността  и с дължимата грижа разясняваме правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защита на интересите Ви като потребители на застрахователни услуги.​

Ние спазваме търговската тайна и доброто име на застрахователя, както и застрахователната тайна, като не използваме получената информация за други цели, освен във връзка с упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по застрахователното правоотношение.

Ние подхождаме индивидуално към всеки, защото сме разбрали в практиката си, че няма едни и същи казуси.  ​​​

Предлагаме всички застрахователни продукти на компанията, без оскъпяване за Вас. Услугите ни са безплатни за Вас, потребителите на застрахователни услуги.

В „Де и Ер“ ООД е внедрена система за управление съгласно стандарта ISO 9001:2015