КОИ СМЕ НИЕ

„Де и Ер“ ООД е създадена през 2011г. Същата година е подписан договор за застрахователно агентство с ДЗИ- Общо застраховане ЕАД и ДЗИ-Животозастраховане ЕАД. Така ние предлагаме всички продукти от портфолиото на застрахователната компания. Работим от нейно име и за нейна сметка.

Към момента „Де и Ер ООД“ е част от собствената дистрибуторска мрежа на ДЗИ ЕАД и е мениджър на два агентски офиса на застрахователната компания в гр. София- АО ДЗИ-Дървеница и АО ДЗИ-Младост 3


ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

  • Имаме дългогодишен опит в застрахователния сектор
  • Подхождаме индивидуално спрямо нуждите Ви и заедно с Вас избираме най-подходящото застрахователно покритие
  • При настъпване на застрахователно събитие оказваме съдействие
  • Стремим се да създадем дългосрочни взаимоотношения с клиентите си, базирани на креативни и изгодни решения за контролиране на риска, почтеност и ненадминато обслужване.​

КАК РАБОТИМ

При осъществяване на дейността си ние спазваме принципа на доброволността и с дължимата грижа разясняваме правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защита на интересите Ви като потребители на застрахователни услуги.​

Спазваме търговската тайна и доброто име на застрахователя, както и застрахователната тайна, като не използваме получената информация за други цели, освен във връзка с упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по застрахователното правоотношение.

В „Де и Ер“ ООД е внедрена система за управление съгласно стандарта ISO 9001:2015

Свържете се с нас