Какво е важно да знаем, ако сме застраховани, а на улицата има граждански безредици

Вече трета седмица протестите срещу монополистите продължават. Резултат от тях е не само падането на правителството, но и много имществени и неумуществени щети. Пострадаха хора, коли, имоти. В случай, че сте застраховали вашето имущество и живот, е важно да знаете, че бунтове, размирици, преврати, безредици, революции, въстания, стачки, локаути, граждански и улични вълнения са изключен риск от покритието на всички видове застраховки.

Това правило няма изключение. Какво означава това? Застрахователите не са в риск по изключенията по полицата, т.е. няма да изплатят обезщетение за вреди, настъпили вследствие на граждански безредици, вълнения, протести, бунтове, стачки, локаути  и сходни обществени състояния породени от политическа, идеологическа, религиозна и /или социална мотивация.

При специални условия застрахователят може да покрие този риск срещу заплащане на допълнителна премия (за ЮЛ).  Може да сте спокойни за важните за вас неща, ако по полицата е издаден изричен анекс за покритие на изключенията. Но също така трябва да знаете, че по този риск не се обезщетяват вреди, настъпили в необитаеми или неизползвани помещения- оставени без надзор или охрана в продължение на повече от 15 дни, както и вреди, изразяващи се в липси, установени при провеждане на ревизии, инвентаризации и други.

За застраховката на колата, къщата или живота, вредите от граждански вълнения не са злоумишлени действия, пожар или злополука. Разграничението, което прави застрахователят при преценката си дали и доколко покритието влиза в сила при дадено събитие, е какви обстоятелства са довели до щетата в застрахования обект.

При настъпване на покрит риск по полицата Каско, Имущество или Живот е важно да уведомите полицията или друг компетентен държавен орган в зависимост от вида събитие (вандализъм, пожар, злополука и т.н.). Документът, който ще ви бъде издаден от оправомощения орган е доказателство за настъпване на дадено застрахователно събитие и заключението по него е от изключително значение за определяне на причината за реализация на риска. Дори и ако гражданските безредици са причината за щетите по вашето имущество, удостоверението на полицията е основание за вашата частна претенция към  извършителите, ако бъдат установени. Друго ваше задължение, като застраховано лице, е незабавно да уведомите застрахователя в писмена форма за установените вреди. В претенцията за обезщетение е необходимо да посочите обективно всички обстоятелства, които са ви известни, т.е. описва се какво се е случило, кога, какви вреди са настъпили. Не забравяйте, че трябва да се осигури достъп на представители на застрахователя до увреденото имущество за извършване на оглед и установяване размера на вредите. Затова е добре да не се променя състоянието на увреденото имущество, освен ако предприетите действия ограничават вредите.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *