Разлика между Каско и Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е задължителна застраховка. Според Кодекса за застраховането, за липса на Гражданска отговорност се санкционира не само собственикът, но и водачът. Паричната глоба за физически лица без Гражданска отговорност е в размер от 400 до 600 лева, а за юридически лица- от 2000 до 5000 лева. За липса на залепен стикер (който се предоставя от застрахователя при сключване на гражданска отговорност) на предното стъкло се налага глоба до 50 лева.

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица. Това означава, че ако Вие причините ПТП Вашият застраховател ще изплати парично обезщетение на другия участник в ПТП-то, за да отремонтира щетите по автомобила си. Но поправката на вредите по Вашето МПС ще останат за Ваша сметка.

Затова е добре да имате сключена застраховка „Каско“. Тя е доброволна и покрива вреди по Вашия автомобил, причинени от застрахователни събития, които могат да доведат до пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС. В горния случай, просто завеждате претенция за обезщетение по образец на застрахователя в ликвидационен център и в зависимост от това на колко години е автомобилът Ви, имате право да изберете начина на отремонтиране- в официален сервиз на марката МПС за България, в доверен сервиз на Застрахователя, по представени оригинални разходни документи или по експертна оценка.

Проверете цените за Вашия автомобил, като НАПРАВЕТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА .