Белгийската група KBC вече е едноличен собственик на ДЗИ

Застрахователното поделение на белгийската финансова група KBC вече е собственик на 100% от капитала на българската компания ДЗИ, стана ясно от бюлетина на Централния депозитар.

Миналата седмица KBC е придобил последните 0.0243%, които не успя да вземе доброволно от акционерите след двете предложения, които им отправи в рамките на няколко месеца. Първото бе задължителното търгово предложение, което отправи в края на миналата година при цена 71 лв. на акция и след което стана собственик на над 99.95% от капитала на застрахователя. Второто бе допълнителното предложение за изкупуване, наричано „squeeze ou“t и обявено през март, с което задължително придобива останалите акции до 100% дял.

По време на второто предложение част от акционерите не са приели офертата на KBC. Това са именно тези 0.0243% от капитала-  или по-точно 26 дребни акционера с 937 акции, както KBC обяви в официалното уведомление за резултата от процедурата на 27 април. Самите акции са били прехвърлени автоматично на мажоритарния собственик на 2 май  на извън регулирания пазар на Българската фондова борса. Посредник по всички предложения е бил KBC Securities Bulgaria.

Делистване на компанията

По закон след като всички акции на едно дружество са изкупени, то трябва да бъде отписано от регистъра на публичните дружества. KBC вече обяви, че при наличието на всички законови основания иска да отпише ДЗИ от борсата. За целта сега му е нужно само решение на Комисията за финансов надзор.

До редакционното приключване на броя от KBC и от ДЗИ не отговориха какви са плановете за развитие на българския застраховател след отписването му от борсата. Малко преди придобиването на целия капитал от страна на KBC акционерите в българската компания одобриха разпределянето на 50 млн. лв. дивидент за миналата година. Предишната година дружеството разпредели 74.3 млн. лв. дивидент. Основната част от него отиде в KBC, което в България е собственик и на СИБанк.

Пазарни позиции

Към края на февруари „ДЗИ – Общо застраховане“ заема трета позиция по пазарен дял с 11.4%, като отстъпва на „Булстрад“ и „Лев инс“. В края на миналата година пазарният дял на ДЗИ е бил над 15%, което го е поставило на първо място с премиен приход от близо 170 млн. лв. Само от застрахователна дейност за миналата година компанията е имала 6.25 млн. лв., а общата й печалба е била 12.44 млн. лв. В структурата на публична ДЗИ АД влиза и „ДЗИ – Здравно осигуряване“, която в края на миналата година е втора по пазарен дял с 30.7 млн. лв. събрани преми

Източник: capital.bg