Осигурете си спокойствие със застраховка на дома

 ВРЕМЕ Е ДА ПОМИСЛИМ КАКТО ЗА СЕБЕ СИ, ТАКА И ЗА СВОЯ ДОМ

Все по-често ставаме свидетели на повишен брой природни бедствия. Понякога щетите са толкова големи, че е непосилно за едно семейство да посрещне разходите за ремонт и ново обзавеждане. Алармените системи могат да предпазят жилището от грабеж, но не и от други непредвидени събития.

Затова решихме да Ви предложим на преференциални ценови условия за универсална защита за имуществото- застраховка „Пожар и други опасности”.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • A: пожар, вкл. последиците от гасенето му; мълния; експлозия, вкл. на бойлер; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Б: природни бедствия /буря, ураган, градушка, проливен дъжд и др./; наводнение; тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед; измръзване/ замръзване/
 • А1: злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/
 • Д2: изтичане на вода и пара от тръбни инсталации на сгради и включени към тях уреди, вкл. и в резултат на забравени отворени кранове на чешми
 • късо съединени и/или токов удар
 • чупене на стъкла
 • кражба чрез взлом
 • гражданска отговорност към трети лица за причинени вреди от застрахованото имущество

Рискът земетресение не е включен към покритието „природни бедствия“. Може да се добави срещу заплащане на допълнителна премия, която се определя от местоположението на имота.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3

Клауза А, А1, Б, Д2- недвижимо имущество

15 000 лева

20 000 лева

25 000

Клауза А, А1, Б, Д2- движимо имущество

5 000 лева

5 000 лева

5 000

Клауза Кражба чрез взлом

2 000  лева

2 000 лева

2 000

Клауза Чупене на стъкла

2 000 лева

2 000

Клауза Гражданска отговорност към трети лица

2 000 лева

2 000

Клауза Късо съединение/ токов удар

10 000

Годишна застрахователна премия

32,00 лева

41,00 лева

52,00 лева

УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА ЗА ДОМА:

 • имот, който е постоянно обитаем
 • собствен имот, имот ползван под наем
 • не се изисква опис на движимото имущество
 • не се извършва оглед при сключване на застраховката
 • застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката
 • посочената премия е без 2% данък, съгласно ЗДЗП
 • Срок на застрахователния договор: 12 месеца

КАКВО ДРУГО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • доставка на застрахователната полица на посочен от Вас адрес /безплатно за град София/
 • уведомяване за изтичане срока на валидност на застрахователни договори, сключени чрез нас

НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА ОЩЕ СЕГА /в забележка отбележете кой вариант сте избрали и ако желаете да се включи риска земетресение/

[contact-form-7 id=“1846″ title=“Contact form home“]