ПТП с автомобил с чужд регистрационен номер. Сега какво?

При пътно-транспортно произшествие в България по вина на автомобил с чужд регистрационен номер:

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП-то
 • регистрационния номер на виновния автомобил, марка и модел на виновния автомобил
 • номера на застраховката „Гражданска отговорност” и държавата от която е издадена. При възможност копие от същата или името на застрахователя

Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от държава от ЕИП, Швейцария, Андора, Хърватска  и Сърбия- обърнете се към НББАЗ.

Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от трета държава – обърнете се към Гаранционния фонд.

В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил потърсете неговия кореспондент за България. Ако намерите номиниран кореспондент направо се обърнете към него. Обърнете се към най-близкия клон на компанията кореспондент. Ако не намерите кореспондент на застрахователя на виновния автомобил се обърнете направо към Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.

В случай, че виновния автомобил е застрахован с Гранична застраховка издадена от държава членка следвайте същите указания. Ако Граничната застраховка е издадена от българска застрахователна компания се обърнете директно към най-близкия офис на същата.

При ПТП в чужбина по вина на автомобил с чужд регистрационен номер:

В държава членка на ЕИП, Швейцария, Хърватска и Андора:

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • ако в държавата не се изисква задължителна полицейска намеса попълнете двустранен протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП-то, регистрационния номер на виновния автомобил, марка и модел на виновния автомобил
 • запишете си номера на застраховката „Гражданска отговорност” и държавата от която е издадена. При възможност копие от същата или името на застрахователя
 • изискайте задължително подпис на виновния водач

В случай, че имате време намерете най-близкия офис на компанията на виновния водач и предявете претенцията си направо към нея. В случай, че се налага да се приберете в България и това е възможно, потърсете представителя на компанията за България на застрахователя на виновния водач. Предявете претенцията си направо към нея.

Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към НББАЗ в качеството му на Компенсационен орган за допълнително разследване

В трета държава извън ЕИП: Обърнете се към Гаранционния фонд на държавата, където е настъпило ПТП-то.

Същите правила важат и при настъпване на ПТП с незастрахован автомобил с чужд регистрационен номер. В този случай обаче, трябва да отбележите пълна информация за виновния водач, изчакайте пътна полиция и се обърнете към Компенсационния орган на Република България за предявяване на претенция.

Източник: НББАЗ