Наводнение?! Да се подготвим предварително

Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране.
Органите на Гражданска защита и на други ведомства, съгласно Закона за водите, водят отчет, наблюдават и предприемат мерки за обезопасяването на потенциално опасните водоеми и речните корита на територията на цялата страна.
Ето защо при опасност от наводнение трябва да знаете, че ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО

– Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.
– Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й , особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.
– Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.
– Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата.
– Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.
– Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване“, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа:

  • фенерче с резервни батерии;
  • необходимите Ви лекарства;
  • материали за първа помощ;
  • свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици;
  • храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте , като следите срока на годност;
  • прибори за хранене;
  • запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;
  • носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.;
  • резервно зарядно устройство за мобилен телефон.
КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

– При възникване на опасност и /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблема (наводнение, залети площи и др.) има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.
– При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.
– Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

– Изключете газта и електричеството.
– Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.
– Вземете „Чантата за оцеляване“.
– Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;
– Напуснете по най-бързия начин дома си.
– При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете  близките  си  за  своето  местонахождение.  При пристигане  на спасителните екипи поддържайте връзка с тях.
– При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

КОГАТО СТЕ НАВЪН

– Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.
– Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.
– Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
– Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото. Не пийте вода от наводнени водоизточници.

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

– При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.
Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
– Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

– В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.
– Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.
– Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при наводнения.
– Не разрушавайте/не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.
– Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

И не забравяйте: ДОМОВЕТЕ СА СКЪПИ, НО ЗАСТРАХОВКИТЕ ИМ-НЕ!