Кратки съвети как да подготвим автомобила си за зимата

СБА ни съветва как да подготвим автомобила за зимата в следните стъпки: Изключително важно за Вашата сигурност е да подмените летните гуми със зимни.Не използвайте различни видове и размери гуми. Проверете светлините на автомобила.Неизправните и нерегулирани фарове водят до повишен риск от блъскане на пешеходци на пътя. Проверете отоплението на стъклата и на купето на…

Наводнение?! Да се подготвим предварително

Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Органите на Гражданска защита и на други ведомства, съгласно Закона за водите, водят отчет, наблюдават и предприемат мерки за обезопасяването на потенциално опасните водоеми и речните корита на територията на цялата страна. Ето защо при опасност от наводнение трябва да знаете, че ще…

Два земни труса за едно денонощие. Как да процедираме при следващ?

Земетресенията се случват внезапно, могат да бъдат с голяма разрушителност и най-често ни сварват неподготвени. Определянето на потенциалните опасности преди това да се случи и предварителното планиране може да намали опасностите от сериозни вреди или загуба на човешки живот от земетресение. Поправката на дълбоки пукнатини в мазилката на тавани, стени и подове, надеждното прикрепване на…

Разлика между здравна карта и застраховка за пътуване в чужбина

Европейската здравната карта представлява документ, удостоверяващ редовното внасяне на здравни вноски, с който можем да получим медицинска помощ в чужбина съгласно пакета от здравни услуги, предоставян тук в Република България. Европейската здравна карта (ЕЗОК) е препоръчителен документ, който улеснява при нужда оказването на неотложна помощ в рамките на ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Исландия, за сметка…

Какво трябва да направим при настъпване на злополука или заболяване, докато сме в чужбина

За регистриране на щета Застрахованият е длъжен: да се свърже с денонощната телефонна служба на Асистанс компанията в срок от 48 часа и да ги уведоми за вида на възникналото застрахователно събитие; да съобщи трите си имена и номера на застрахователната полица; да получи информация за най-близкото медицински заведение, към което следва да се обърне.…