3 причини да сключим имуществена застраховка

По статистически данни 94% от българските граждани притежават лично недвижимо имущество. В сравнение с европейските граждани това е с близо 50% повече. Едва 65% от европейците имат недвижимо имущество на свое име. Въпреки този голям процент, по данни на Комисия за финансов надзор към края на октомври месец миналата година сключените застраховки „Пожар и природни бедствия и други щети на имущество” са едва 18% от целия премиен приход по видове застраховки. Това означва, че близо 10% от всички българи сключват този вид застраховка.

Сигурност и спокойствие

По традиция българинът е свикнал да мисли „на мен не може да се случи” или „защо да дърпам дявола за опашката и така ми е добре”. Едва, когато претърпи щети по имуществото си, може да се реши да направи тази стъпка. Напоследък обаче се наблюдава известна промяна в обществените нагласи. Все повече хора осъзнават необходимостта от застраховка на дома и имуществото. Вероятно за това спомогнаха глобалната финансова криза и банките, които изискват имотът, за който е отпуснат ипотечен кредит да бъде задължително застрахован.

Все повече българи разбират, че сключването на застраховка носи сигурност и удобство. Сред най-честите причини за сключване на имуществена застраховка в момента са сигурност и спокойствие от кражба и грабеж, защита при пожар, земетресение и наводнение.

Инвестиция днес- финансова стабилност утре

Сключването на застраховка „Пожар и други опасности” гарантира при настъпване на покрит риск по застрахователната полица получаване на застрахователно обезщетение до застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на вещта.

Цената на подобна застраховка у нас варира. Като една от най-ниските цени, които се среща на застрахователния пазар е от 25 лева. Премията, която трябва да се заплати, се определя в зависимост от застрахователната сума на движимото и недвижимо имущество и рисковото покритие. Средно закупуваната полица е на цена 100-120 лв., като клиентът може да избере и разсрочено плащане, в зависимост от своите предпочитанията и финансовите възможности.

Инвестицията днес в застраховка, е сигурна финансова стабилност утре, когато настъпи неочаквано събитие.

Коректност и защита

Водещ мотив за избора на застрахователна компания е освен стабилността и гъвкавостта на предлаганите услуги, и коректността при изплащане на застрахователно обезщетение. Застрахователното дружество “ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД получи отличие за 2011г. по този критерии в конкурса „Застраховател на годината 2011г.”, организиран от Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) с партньорството на Българска асоциация на пострадали при катастрофи.

Компанията предлага покритие на щети на движимо и недвижимо имущество, включително външни съоръжения като огради, зидове, слънчеви колектори, сателинти чинии. Освен основното покритие срещу пожар, вкл. последиците от гасенето му, и природни бедствия, компанията предлага избор на своите клиенти какви допълнителни рискове да включат. Едни от най-търсените допълнителни клаузи са злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), удар от превозно средство, чупене на стъкла и витрини, изтичане на вода и пара от ВиК и спринклерни инсталации, загуба на доход от наем, късо съединение и токов удар, кражба чрез използването на специални средства и други.

Компанията предлага и допълнителните отстъпки и бонуси в стандартното си застраховане на домашно имущество. А при настъпване на застрахователно събитие, обезщетението се получава от клиента до 15 дни.