Застраховки Злополука осигуряват финансова подкрепа, в случай че претърпите сериозни наранявания или фатален край вследствие злополука

Предназначени са както за работодатели, които искат да защитят служителите си, така и за индивидуални клиенти