Рисковете свързани със здравето обикновено са извън нашия контрол. Настъпване на събитие, в резултат на внезапни и непредвидими действия или сили от външен произход, може да доведе до телесни увреждания с временна или трайна загуба на работоспособност или до фатален край.

Защите себе си срещу настъпване на злополука, като сключите застраховка.