Индивидуална застраховка при злополука покрива богата гама от рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на лицата. Тя осигурява финансова подкрепа при настъпването на непредвидени ситуации, довели до временна или трайна нетрудоспособност.


НЕОБХОДИМА ЛИ НИ Е ЗАСТРАХОВКА ПРИ ЗЛОПОЛУКА

Никой не е застрахован от настъпването на злополука. Но всеки от 16 до 69 годишна възраст може да сключи доброволна застраховка „Злополука“.

Застраховката предоставя финансова подкрепа , необходима за покриване на разходите при настъпилаа злополука. Дори да имате заделени средства в депозит или по друг начин, използвайки ги ще намалите вашия спестовен фонд, а чрез застраховката минимализирате риска да намалите наличните си средства.


КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА

Индивидуална застраховка злополука, пакет „Закрила“ на ДЗИ, е доброволна застраховка, предназначена за физически лица. Застраховката осигурява защита срещу събития в резултат на инцидент, който може да има неблагоприятно въздействие върху живота и здравето.

Пакет „Закрила“ включва 8 риска за пълна сигурност:

  • Временна нетрудоспособност от злополука
  • Инвалидност над 50% вследствие на злополука
  • Инвалидност над 50% вследствие на ПТП
  • Счупени кости и изгаряния
  • Суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие злополука
  • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука
  • Смърт вследствие на злополука
  • Смърт вследствие на ПТП

Застраховката има лесен и бърз избор на застрахователно ниво на защита, като покритията са комбинирани в три пакета.

Цената на застраховката започва от 10лв. на месец, а застрахователните покрития от 20 000 лв.

За повече информация, свържете се с нас