Селскостопанските застраховки осигуряват финансова подкрепа при настъпване на вреди и загуби в резултат на неблагоприятни природни събития.

Селскостопанските застраховки са предназначение за земеделски производители и животновъди