Автомобилните застраховки осигуряват финансова подкрепа при настъпване на имуществени или неимуществени щети, свързани с притежаването и/или използването на превозно средство.

Предназначени са собственици или ползватели на превозни средства