Ако сте собственик на моторно превозно средство, първата застраховка която трябва да имате за да се движите по пътищата е задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите„. Този вид застраховка покрива имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

За частични щети или пълна загуба на собственото превозно средство е вторият вид автомобилна застраховка, а имено- „Автокаско„.

А със застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ защитавате себе си като шофьор и пътниците във Вашето превозно средство. Този вид застраховка Ви осигурява финансова подкрепа при настъпване на злополука по време на качване, пътуване или слизане от ПС.


КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В ПС

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ включва следните покрития:

Основно покритие:

  • Инвалидност вследствие на злополука;
  • Смърт вследствие на злополука.

Покритието за основните рискове е валидно на територията на Република България и чужбина.

Към основното покритие могат да бъдат добавени и избираеми допълнителни покрития

  • Временна неработоспособност от злополука над 20 дни;
  • Медицински разходи вследствие злополука;

Покритието по допълнителните рискове е валидно за злополуки, настъпили само на територията на Република България.

Застраховката включва основно покритие, което може да се комбинира с изброените допълнителни покрития.

Застрахователното покритие обхваща всички места в ПС, записани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача, освен ако е договорено друго.


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНЕЧЕНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В ПС

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка, предназначена за юридически и физически лица, собственици на превозни средства. Застраховат се физически лица- водачите и пътниците в ПС.

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ трябва да се разграничава от застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“, която е задължителна за всички, които извършват обществен превоз като:

  • таксиметрови автомобили;
  • релсови превозни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • въжени линии и влекове.

Покритието е валидно за пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти, или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане.

Съвет: Пазете си билета, когато използвате обществен превоз. Той е Вашата гаранция, да претендирате обезщетение от Застрахователя на превозвча при настъпила инвалидност или фатален край вследствие злополука.


КАК СЕ СЛУЧВА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В ПС

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ може да се сключи самостоятелно или в комбинация със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите„. 


КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В ПС

Цената за застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ се определя в зависимост от избраното покритие (само основно или основно и допълнителни рискове), застрахователната сума на място в ПС.

За повече информация се свържете с нас