Застраховка Каско осигурява финансова подкрепа при частични щети или тотална загуба на Вашето моторно превозно средство.


ДОКОЛКО НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Застраховка автокаско е доброволна застраховка. Това означава, че по закон не сте задължени да я имате, за да управлявате автомобила си на пътя. Често обаче се случват пътнотранспортни произшествия не само в движение, а и при паркирало състояние на МПС. При такива случаи застраховката ще ви изплати обезщетение за пълна загуба или ремонт на частични щети по Вашия автомобил.

Освен това застрахователното покритие е за събития, настъпили на територията на Република България и чужбина. Получавате и автоасистанс услуги, които могат да Ви спестят доста неприятности в трудна ситуация като едно ПТП, например.


КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Застраховка Каско има няколко нива на застрахователно покритие.

Минималното покритие, което може да изберете е срещу рисковете кражба и грабеж на МПС. В случай, че автомобилът ви бъде отнет неправомерно по време на действие на застрахователната полица, ще получите обезщетение равно на действителната стойност на МПС към момента на събитието, но не повече от застрахователната сума, записана в полицата.

Следващото ниво на защита е т.нар. частично Каско. С него ще получите застрахователно обезщетение при щети вследствие на:

  • Природни бедствия (градушка, ураган, наводнение, падане на клони/дървета и т.н.)
  • Пожар и/или експлозия на техническа неизправност, възникнали по време на покой на МПС и неработещ двигател, при включване и работа на двигателя при престой или по време на движение на МПС
  • Пътно-транспортни произшествия (ПТП) при сблъсък или удар от друго МПС (ПТП съгласно ЗДвП), както и увреждане в паркирало състояние от друго превозно средство
  • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС
  • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм).

Най-голяма застрахователна защита може да получите с Пълно Каско. Тази клауза осигурява покритие по горните рискове, които могат да доведат до пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, включително и умишлен палеж или взривяване на МПС, кражба чрез взлом на стационарно мултимедийно оборудване в МПС.


КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Цената на застраховка Каско е индивидуална и зависи от доста фактори- технически характеристика на автомобила (марка и модел, година на производство и др.), данни за собственика (ФЛ или ЮЛ), застрахователна сума, застрахователно покритие, както и дали имате задължителна застраховка Гражданска отговорност в същата компания.


За да разберете повече за застраховка Каско, свържете се с нас и ще изготвим индивидуална оферта за Вас според нуждите Ви