За да сме спокойни за здравето си по време на пътуване, вариант е сключването на застраховка, която ще Ви гарантира намаляване на негативните последици от неочаквани събития. Тези застраховки са познати и като т.нар. медицинки застраховки за пътуващи в чужбина и страната