КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ И ЗЛОПОЛУКА В ЧУЖБИНА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС”?

Застраховката покрива разходи и осигурява съдействие, включително репатриране на застрахованото лице, при настъпване на застрахователно събитие при пътуване с цел туризъм или работа извън територията на Република България.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

Застрахователно събитие е настъпването на риск, покрит по полицата:

Основно покритие – включва покритие на разходи за:

 • медицинска помощ и лечение
 • репатриране
 • погребение в чужбина

Допълнителни покрития:

Допълнителните покрития са избираеми и се добавят към основното покритие след заплащането на допълнителна премия.

 Разширено покритие 1 – включва покритие на следните рискове:

 • смърт от злополука;
 • трайна загуба на трудоспособност от злополука;
 • дневни пари за болничен престой.

 Разширено покритие 2 – включва покритие на разходи за:

 • правна помощ
 • разходи за престой в хотел на непълнолетно лице
 • транспортиране на непълнолетно лице
 • посещение на роднина
 • доставка на медикаменти
 • предаване на съобщения и промяна на резервации
 • загуба на документи и кредитни карти (само за туристи)
 • загуба/щета на лични вещи, багаж или ценности (само за туристи)
 • Забавяне пристигането и загуба на багаж
 • Гражданска отговорност

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от от броя дни на пътуването, дестинацията и избрания лимит на отговорност на Застрахователя.

Продължителността на застрахователния период е от 1 ден до 365 дни.

Лимитите на отговорност са избираеми и варират от 5 000 евро до 50 000евро.

При цена по-ниска от 1 лев на ден, застраховката Ви гарантира висококачествено и безпроблемно лечение за Вас и Вашите близки по време на пътуването.

КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие и определяне размера на щетите.

 КОЙ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКАТА?

Фзически лица, пътуващи в чужбина с цел:

 • туризъм, на възраст над 14 дни и ненавършили 70 години до изтичане срока на застраховката.
 • работа (студенти, служащи и работници), наети по трудов договор за работа в чужбина на възраст над 18 години, но не повече от 65 години към датата на сключване на застраховката.

ПРЕДИМСТВА:

 • широк обхват на застрахователното покритие;
 • специална отстъпка при застраховане на семейство с едно и повече деца;
 • отстъпки при застраховане на групи лица;
 • непрекъсната 24-часова готовност на международната мрежа от представителства на Асистанс компания „AXA Assistance Deutschland GmbH“

Защо е препоръчително да сключите застраховка, след като имате здравна карта? прочетете тук.

 Ако желаете да получите повече информация или да сключите застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен аситанс“, свържете се с нас или попълнете заявката по-долу: