Когато планирате почивка или пътуване, е важно да имате правилната застраховка, за да си спестите непредвидени разходи при злополука или заболяване.


ДОКОЛКО НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ЗАСТРАХОВКА ПРИ ВАКАНЦИОНЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Независимо какво е наименованието на застраховката- „помощ при пътуване в България“, „Туризъм в България“, „медицински разходи при заболяване и злополука в България“, истината е че тази застраховка е позната сред повечето от нас като „планинска застраховка„. Затова обикновено се търси, когато наближи ски сезонът.

Всъщност туристическата застраховка има действие по всяко време на годината и важи за времето на кракосрочен отдих и туризъм, извършени през празнични и почивни дни, ваканции или отпуск, по време на спортуване.

Повечето хотели и курорти предлагат различни активности- басейни, ски, разходки по еко пътеки, посещение на забележителности и др. Затова застраховката е доброволна и може да се сключи както от български граждани, така и от чужденци, осъществяващи туризъм на територията на страната. Също така застраховката може да се сключи от юридическо лице, например фирма организираща някакво посещение, лятно училище и т.н.


КАКВО ПОКРИВА ТУРИСТИЧЕСКАТА ЗАСТРАХОВКА ЗА БЪЛГАРИЯ

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

Застрахователят оказва финансова подкрепа и възстановява реално извършените разходи за:

  • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, вкл. Оказване на първа помощ на застрахования, включващо лекарства, рентгенови и лабораторни изследвания и лечение без хоспитализация; Хоспитализация, вследствие злополука в най-близкото лечебно заведение; Спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки при злополука.
  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука и акутно заболяване. Възстановяват се действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.
  • Транспортиране на тяло при фатален край до адреса на местоживеене в Република България.

КОЛКО СТРУВА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА БЪЛГАРИЯ

Застраховката при пътуване и туризъм в страната е достъпна. Обикновено цената се определя от броя дни на активен отдих или спортуване, от застрахователната сума, за която е сключена полицата, както и от това дали е индивидуална, семейна или групова полица.