Застраховката за дома осигурява финансова подкрепа при настъпване на щети във Вашия дом и имуществото в него от рискове, записани в застрахователната полица. Това означава, че например при възникнал пожар, застрахователят ще плати за ремонта на жилището и закупуване на ново обзавеждане.

Застраховката е подходяща както за собственици, така и за наематели или ползватели на жилища.


КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЗАСТРАХОВА

Със застраховка за дома могат да се застрахова недвижимо имущество, въведено в експлоатация за ползване с установения от закона ред. Това са жилищни сгради с масивна или полумасивна конструкция- апартаменти, къщи, вили.

Неразделна част от недвижимото имущество са основи, носещи колони, подове, тераси, вкл. остъклени, вътрешни и външни стълби, прозорци; мазета, тавани; гаражи като част от сградата или като отделна постройка; подобрения по сградите (тенти и сенници, вградени/зидани камини и др.)

Със застраховка за дома може да се застрахова движимото имущество, а именно домашното имущество като съвкупност от вещи за ежедневна и обичайна употреба в бита (обзавеждане, осветителни тела, домакински електроуреди, климатици и т.н.)

В зависимост от индивидуалните Ви нужди може да се застрахова само недвижимото имущество, само движимото имущество вътре в него (примерно ако сте наемател или вече имате друга застраховка за сградата в полза на банка) или да се комбинира покритието за недвижимо и движимо имущество.


КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА ЗА ДОМА

Застраховка за дома се сключва на възстановителна стойност (т.е. стойността на имуществото като ново). Отговорността на застрахователя е до записаната в полицата застраховател сума.

Рисковете са комбинирани в пакетни покрития, от които избирате най-подходящото за Вас. При комбинирана полица за недвижимо и движимо имущество в него пакетното покритие може да е различно за всяка група имущества. 

Застрахователните пакетите са предварително оформени от застрахователя комбинация от рискове, които ще Ви осигурят финансова подкрепа при ремонт или тотално погиване на имуществото при настъпване на един или няколко от следните рискове:

 • пожар, вкл. последиците от гасенето му
 • мълния
 • експлозия, вкл. на бойлер
 • природни бедствия /буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед, измръзване/ замръзване/
 • сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/
 • изтичане на вода и пара от тръбни инсталации на сгради и включени към тях уреди, вкл. и в резултат на забравени отворени кранове на чешми
 • земетресение
 • късо съединени и/или токов удар
 • чупене на стъкла
 • кражба чрез взлом или чрез използване на техническо средство
 • гражданска отговорност към трети лица за причение вреди от застрахованото имущество
 • загуба на доход от наем

А Вашият комфорт е гарантиран с покритието, свързано с поемане на разходи за временно настаняване за определен срок и до определен лимит.


КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКА ЗА ДОМА

Застраховката на имуществото се предлага на достъпна цена, започваща от 25лв. на година. Определя се в зависимост от избраното застрахователно покритие, вида на имуществата, застрахователната им сума /лимит на отговорност на застрахователя/, населеното място, където се намира имота.

Може да се плати еднократно или разсрочено, без това да води до нейното завишаване.

Застраховка на дома се сключва лесно и бързо. Без предварителен оглед на имуществото!