За дома

Купуването на жилище е една от най-големите и важни инвестиции за повечето от нас. Това е така, защото всеки иска да има място, където се чувства спокоен и сигурен. Но дали е осигурена най-добрата защита за дома?

Какво бихте направили, ако вследствие на пожар, наводнение, земетресение или друго бедствие, се наложи да направите ремонт за хиляди левове или пък нямате възможност да обитавате жилището си за известно време?

Най-универсалният и изпитан метод е застраховка на имуществото. Тя осигурява защита за вашия апартамент, къща, вила и вещите, които служат за обзавеждане и обичайна, ежедневна употреба в домакинството- мебели, битова техника, домакински електроуреди и др. срещу долуизброените рискове:

 • пожар, вкл. последиците от гасенето му
 • мълния
 • експлозия, вкл. на бойлер
 • природни бедствия /буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед, измръзване/ замръзване/
 • сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/
 • изтичане на вода и пара от тръбни инсталации на сгради и включени към тях уреди, вкл. и в резултат на забравени отворени кранове на чешми
 • земетресение
 • късо съединени и/или токов удар
 • чупене на стъкла
 • кражба чрез взлом или чрез използване на техническо средство
 • гражданска отговорност към трети лица за причение вреди от застрахованото имущество
 • загуба на доход от наем

А Вашият комфорт е гарантиран с покритието, свързано с поемане на разходи за временно настаняване за определен срок и до определен лимит.

Застраховката на имуществото се предлага на достъпна цена, започваща от 25лв. на година. Определя се в зависимост от избраното застрахователно покритие, вида на имуществата, застрахователната им сума /лимит на отговорност на застрахователя/. Може да се плати еднократно или разсрочено, без това да води до нейното завишаване.

Застраховка на дома се сключва лесно и бързо. Без предварителен оглед на имуществото!

ПРЕДИМСТВА:

 • Обезщетяване в пълен размер на понесените вреди вследствие на застрахователно събитие;
 • Сами избирате срещу кои рискове да имате застрахователна защита;
 • Специална отстъпка за застраховка в полза на банка;
 • Възможност да сключите комбинирана полица за най-разпространените рискове, групирани в пакети.
 • Не се извършва оглед на имуществото при сключване на застраховка за дома

НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ЗАСТРАХОВКАили се свържете с нас