За да получите Вашата индивидуална оферта за „Застраховка за дома„, моля попълнете формата по-долу:

на посоченият от Вас имейл ще получите ценовата оферта
Моля посочете РЗП на обекта
Моля посочете населено място
Моля маркирайте желаното покритие
Застрахователната сума за движимото имущество се определя като 10% от стойността на недвижимото. Пример: апартамент е застрахован за 100 000лв., обзавеждането в него може да се застрахова минимум за 10 000лв.
Моля маркирайте желаното покритие

Тази заявка не ви обвързва със заплащане на премия и сключване на застраховка. Ние ще се свържем с Вас за уточняване на подробностите.