Застраховки на отговорности са предназначени за производители, търговци, специалисти в дадена област.

Застраховки Отговорности осигуряват финансова подкрепа за вреди нанесени на трети лица в резултат на извършваната от Вас професионална/ обичайна дейност.