В качеството на производител, търговец, специалист, упражняващ дадена професия може да се наложи да отговаряте пред някого, който е претърпял нараняване или материална загуба от Ваше действие или бездействие или в резултат на проявена небрежност от Ваша страна. В тези случаи  е необходимо да се изплати обезщетение на пострадалото лице.

Не оставяйте на случайността компенсацията на нанесени щети. Осигурете си финансова подкрепа чрез застраховка „Професионална отговорност” или застраховка „Обща гражданска отговорност”