Застраховките Живот осигуряват финансова подкрепа на Вас и Вашите близки при непредвидени ситуации от злополука или заболяване- фатален край, трайна нетрудоспособност /инвалидност/. При фатален край Вашият партньор и деца ще получат еднократно сума, която може да помогне за изчистването на непогасени дългове и да им осигури средства за препитание и поддържане досегашния стандарт на живот.


ДОКОЛКО СЕ НУЖДАЕТЕ НАИСТИНА ОТ ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Правилното застрахователно покритие за Вас зависи от обстоятелствата около Вас. Вие ли сте основният източник на доходи в семейството? Самотен родител ли сте? На пълен работен ден ли работите или сте самоосигуряващо се лице с непостоянни доходи?

Важно е да помислите какво искате да оставите на близките си в наследство- дългове или спокойствие. Определете от какъв доход се нуждае семейството Ви и колко дълго ще се справи то без вашия принос, при настъпване фатален край на живота Ви.

Помислете колко ще е необходимо за покриване на:

  • непогасени задължения (заеми, кредити, ипотека и др.)
  • разходи за домакинството (битови сметки и др.)
  • разходи за отглеждане и грижи за децата (образование, облекло и др.)
  • погребение
  • други разходи

Определете колко средства може да са необходими, за да продължат сегашния си начин на живот и да посрещнат бъдещите разходи. Не забравяйте, че няма да участвате в уравнението, така че може да има допълнителни разходи.


КАКВИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ ИМА

Рискова застраховка Живот

При рисковата застраховка Живот плащате фиксирана премия за определен период от време срещу настъпването на определени рискове (фатален край и трайна нетрудоспособност над 75% от заболяване и злополука, временна нетрудоспособност от злополука, диагностизиране на особено тежки заболявания и др.).

В случай, че нищо не се случи по време на застрахователното покритие, не получавате нищо. В случай, че настъпи някои от покритите рискове по полицата, получавате застрахователно обезщетение.

Спестовна застраховка Живот

Спестовната застраховка Живот осигурява рисково покритие плюс спестовна част. При спестовната застраховка Живот също плащате фиксирана премия за фиксиран период, като премията се състои от две части- вноска за рисковото покритие и вноска за спестяване, която Вие определяте колко да е. С тази вноска за спестяване се сформира Вашия спестовен фонд.

При настъпване на риск, покрит по застрахователната полица, получавате обезщетение без това да се отрази на спестовния фонд. В случай, че нищо не се случи по време на застрахователния период, при изтичане на застраховката ще получите натрупания спестовен фонд плюс лихва.

Така спестовната застраховка Живот може да се приеме като по-добрият вариант от един банков депозит, защото няма да се наложи да теглите от спестените си средства.


КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Застрахователната премия е индивидуална. Зависи от няколко фактора като възраст на застрахованото лице, включени покрити рискове по полицата, срок на застрахователно покритие, застрахователна сума и т.н.

Колкото по-късно сключите застраховка Живот, толкова по-висока ще е премията Ви.


За да разберете повече за застраховки Живот се свържете с нас и заедно ще открием най-подходящото покритие за вас според нуждите Ви.