КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ СИГУРЕН В БЪДЕЩЕТО?

 Всички се стермим към сигурност. Искаме да подсигурим децата, семейството и близките си. Но как ще стане това? Истината е, че щастливи са онези, които са оставили възможно най-малко неща на случайността. Нещо повече, най-спокойните хора са тези, които планират бъдещето си, доколкото е възможно.

Има различни начини да осигурите средствата, които ще Ви трябват в бъдеще. Има обаче само един начин да го направите, докато сте напълно защитени от непредвидени неприятни събития.

Застраховайки Вашия източник на пари, на всички удоволствия и придобивки, не оставяте най-важното нещо-здравето, на случайността.

 КАКВО ОСИГУРЯВА „СЕПЕСТОВНАТА ЗАСТРАХОВКА“?

  • Вашият начин за дългосрочно спестяване, докато сте защитени от непредвидени рискове и събития
  • Възможност сами да определите срока на Вашия договор (до 30г. включително), като Вие преценявате на каква възраст бихте искали да получите обратно Вашите спестявания заедно с реализираната доходност от тях
  • Сключва се в лева или евро- гаранция за сигурност и стабилност на вложението
  • Имате възможност да внасяте застрахователната премия еднократно или годишно, с възможност за месечно или тримесечно разсрочване

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА СЕ ОСИГУРЯВА?

  • Трайно загубена или намалена работоспособност от злополука над 50%
  • Пълно освобождаване от плащане на премия– ДЗИ поема плащането на бъдещи вноски до края на срока при трайно загубена или намалена работоспособност над 50%
  • Фатално събитие– изплаща се на ползващите лица застрахователната сума плюс допълнителната доходност
  • В каря на срока на договора се изплаща безусловно на ползващите лица застрахователната сума плюс реализираната допълнителна доходност за периода
  • Предлага и дава възможност за осигуряване на допълнително покритие- пакет „Злополука”. На ниска цена получавате широка застрахователна защита в случаи на: временна неработоспособност от злополука; трайно загубена или намалена рабостоспособност от злополука или фатално събитие от злополука;
  • Сами избирате дали да добавите и пакет „Особено тежки заболявания”. При диагностициране на заболяване, възникнало за пръв път през срока на договора, се изплаща фиксирана сума, която ще ви позволи да сте финансово независими.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Застрахователно покритие Застрахователно обезщетение
Фатално събитие от заболяване или злополука Изплаща се застрахователната сума + допълнителната доходност
Трайно загубена или намалена работоспособност от злополука                   над 50 %

Изплаща се % от застрахователната сума равен на % загуба на трудоспособност + пълно освобождаване от плащане на премии

Пакет Злополука:  загуба на трудоспособност от злополука                     (от 0% до 100%)

Изплаща се % от застрахователната сума равен на % загуба на трудоспособност
Пакет Злополука: фатален край от злополука Изплаща се застрахователната сума по основния пакет + застрахователната сума по пакет Злополука + допълнителната доходност
Пакет Особено тежки заболяванияРак, инфаркт на миокарда, инсулт, операция „байпас” на коронарните сърдечни съдове,бъбречна недостатъчност,трансплантация на важни органи, парализа, загуба на зрение, глухота, множествена склероза, операция на аортата поради заболяване, замяна на сърдечна клапа с протезна Изплаща се застрахователната сума по пакет Особено тежки заболявания
Доживяване срока на договора Застрахователната сума + допълнителна доходност

СПЕСТОВНАТА ЗАСТРАХОВКА ГАРАНТИРА ТОВА, КОЕТО ЗАСЛУЖАВАТЕ! 

Не се колебайте и се свържете с нас, ние ще Ви консултираме при възникнали въпроси и заедно ще намерим решение за потребностите Ви!