Застраховка на бизнеса – 3 в 1

Това е клиентски ориентиран продукт, специално създаден за улеснение на бизнеса и по-точно на наематели/ собственици на търговски обекти. Дава се възможност за едновременно сключване на няколко застраховки от различен вид- имущество, строително-монтажни рискове, отговорности:

1. Секция „Пожар и други опасности“ и „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж“:

Застраховка ”Имущество”: покрива загуби или вреди на движимо и недвижимо имущество вследствие пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица, имплозия и др. Може да се добави покритие и срещу риска „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж“ за движимото имущество (офис оборудване, машини и съоръжения, стопански инвентар (МСО), стоково-материални запаси (СМЗ), пари в наличност (при определени условия),

Застраховка „Разходи при прекъсване на дейността”: покрива загуби в случай на прекъсване или нарушаване на дейността в резултат на имуществена вреда ,т.е. разходи на застрахования за наем на помещението и/или заплати на персонала работещи на трудов договор в застрахования обект

2. Секция Застраховка „Всички рискове при изпълнение на строителните работи“

3. Секция „Отговорност към трети лица“

Застраховка „Обща гражданска отговорност/ отговорност на наемателя“ покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, във връзка с дейността, осъществяване в застрахования търговски обект

Застраховка „Отговорност на работодателя”: покрива имуществени и неимуществени вреди, претърпени от негови служители/ работници, които работят в застрахования търговски обект

Застраховка „Отговорност при изпълнение на строителните работи“ покрива отговорността на застрахования във връзка с вреди, причинени на трети лица при извършване на строително-ремонтни работи на територията на търговския обект

Няма еднакъв бизнес! Индивидуален съвет и покрити рискове за всеки клиент, свържете се с нас.