Завеждане на щета по застраховка „Имущество“

Инцидентите стават внезапно и бързо и може да струват много скъпо: да пламне огън от тигана и да изгори всичко в кухнята; да изтече вода от тръбната инсталация на сградата и да измокри имуществото; вследствие на буря да паднат дървета или клони и да повредят и унищожат имуществото и т.н. Ето защо в търсене на…