Законодателни промени в туристическия бранш

Четири туроператора са били заличени от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти заради това, че не са представили застраховки, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Дружествата „Чита“ ООД, „Браво турс“ ЕООД и „НД Пласт“ ЕООД за отписани със заповеди на министъра от 30 март 2012 г., а на 9 май е било заличено…

Професионална отговорност на туроператор

Въведените равнища на оборот на туроператора с Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператори, не съответстваха на актуалните обеми в сектора. Те не можеха да гарантират цялостно покриване на евентурални щети при настъпване на застрахователно събитие. Затова по предложение на МИЕТ се приеха промени в наредбата, считано от…