Професионална отговорност на туроператор

Въведените равнища на оборот на туроператора с Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператори, не съответстваха на актуалните обеми в сектора. Те не можеха да гарантират цялостно покриване на евентурални щети при настъпване на застрахователно събитие. Затова по предложение на МИЕТ се приеха промени в наредбата, считано от…