Отговорност на превозвача- задължителна ли е застраховката

С изменението на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, обнародвано в Държавен вестник на 18.11.2011г., се въвеждат конкретни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които…