Трети лиценз за застраховки „Заболяване“

„ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД ще може да предлага класически здравни застраховки и да работи на принципа на осигуряването, подобно на сегашните здравни фондове. Това е третият лиценз след промените в Кодекса за застраховане и Закона за доброволното здравно осигуряване от август тази година, с които се предвиди възможността застрахователни дружества да предлагат подобни продукти. Комисията за…

КФН прие Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансова грамотност

На свое заседание от 14.03.2012 г. КФН прие Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансова грамотност В програмата са включени: Анализ на състоянието в областта на защита на потребителите Финансова грамотност – съществено условие за повишаване нивото на ефективна защита на потребителя Цели, мерки и действия за защита на…