Какво е важно да знаем, ако сме застраховани, а на улицата има граждански безредици

Вече трета седмица протестите срещу монополистите продължават. Резултат от тях е не само падането на правителството, но и много имществени и неумуществени щети. Пострадаха хора, коли, имоти. В случай, че сте застраховали вашето имущество и живот, е важно да знаете, че бунтове, размирици, преврати, безредици, революции, въстания, стачки, локаути, граждански и улични вълнения са изключен…

Осигурете си спокойствие със застраховка на дома

 ВРЕМЕ Е ДА ПОМИСЛИМ КАКТО ЗА СЕБЕ СИ, ТАКА И ЗА СВОЯ ДОМ Все по-често ставаме свидетели на повишен брой природни бедствия. Понякога щетите са толкова големи, че е непосилно за едно семейство да посрещне разходите за ремонт и ново обзавеждане. Алармените системи могат да предпазят жилището от грабеж, но не и от други непредвидени…

3 причини да сключим имуществена застраховка

По статистически данни 94% от българските граждани притежават лично недвижимо имущество. В сравнение с европейските граждани това е с близо 50% повече. Едва 65% от европейците имат недвижимо имущество на свое име. Въпреки този голям процент, по данни на Комисия за финансов надзор към края на октомври месец миналата година сключените застраховки „Пожар и природни…

12 застраховки за собственик на малък и среден бизнес

  Обща гражданска отговорност– всеки бизнес, включително и този, които се ръководи от дома, се нуждае от застраховка за дейността. Застрахова се отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него, негов служител или продукт имуществени и неимуществени вреди на трети лица…