Обезщетение от работодателя при трудова злополука или професионална болест

При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител обезщетение съгласно чл. 200 от Кодекса на труда. Разпоредбата на чл. 200 от Кодекса на труда гласи следното: За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност,…

Детски и ученически застраховки

Практика е застраховка „Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли“ да се сключва за срок от една година и началото им да съвпада с началото на учебната година. Това означава, че покритието по застраховката обхваща всички ваканции, целия летен период, включително времето на учебна практика, лагери, екскурзии при пътуване в чужбина. В…

Един чудесен продукт за Вашата стабилност

Застраховаме автомобилите си, имотите си, професията си. Всички тези придобивки ги имаме благодарение на нас самите и нашите усилия. Но в това забързано ежедневие опасности дебнат не само за вещите ни, но и за нашето здраве. Слушаме черната хроника по новините и си мислим „това не може да се случи на мен„. Но дали е…

12 застраховки за собственик на малък и среден бизнес

  Обща гражданска отговорност– всеки бизнес, включително и този, които се ръководи от дома, се нуждае от застраховка за дейността. Застрахова се отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него, негов служител или продукт имуществени и неимуществени вреди на трети лица…