Законодателни промени в туристическия бранш

Четири туроператора са били заличени от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти заради това, че не са представили застраховки, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Дружествата „Чита“ ООД, „Браво турс“ ЕООД и „НД Пласт“ ЕООД за отписани със заповеди на министъра от 30 март 2012 г., а на 9 май е било заличено…