Кога се попълва двустранен констативен протокол при ПТП?

Със сигурност на никой няма да му бъде приятно, в случай че стане участник в пътно – транспортно произшествие, но ако все пак това се случи е добре да сте подготвени как да действате особено, ако имате валидна застраховка и държите да Ви изплатят пълния размер на застрахователното обезщетение. Ето няколко съвета, които неминуемо трябва…

Разлика между Каско и Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е задължителна застраховка. Според Кодекса за застраховането, за липса на Гражданска отговорност се санкционира не само собственикът, но и водачът. Паричната глоба за физически лица без Гражданска отговорност е в размер от 400 до 600 лева, а за юридически лица- от 2000 до 5000 лева. За липса на залепен стикер…

„Зелена карта“ – необходима ли е при пътуване извън България

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна, съгласно чл.223-229 и 257-275 на Кодекса за застраховането и с Наредба №24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане, тя се приема от повечето собственици на автомобили като вид данък. Това е и причината критерият за сключването й да бъде цената. За разлика от доброволната застраховка „Каско на МПС”, където се…

Спестявайки от застраховка, рискуваш цял живот да си плащаш

Интервю с Мартин Димитров, председател на Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм към 41 народно събрание – В новото издание на изготвяния от канадския институт Fraser годишен доклад „Икономическа свобода по света“, в който през 2012 г. са включени 144 държави страната ни отстъпва с пет места, от 40-то на 45-то място. На какво…

При произшествие без гражданска ипотекират имуществото

Интервю с Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи – Господин Данчев, какъв е в момента обхватът по застраховката „Гражданска отговорност”? – Обхватът продължава да е проблем за страната, не само за застрахователния бранш. В момента той е около 74-75%. Това означава, че една четвърт от автомобилите са без застраховка „Гражданска отговорност”.…

12 застраховки за собственик на малък и среден бизнес

  Обща гражданска отговорност– всеки бизнес, включително и този, които се ръководи от дома, се нуждае от застраховка за дейността. Застрахова се отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него, негов служител или продукт имуществени и неимуществени вреди на трети лица…