При произшествие без гражданска ипотекират имуществото

Интервю с Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи – Господин Данчев, какъв е в момента обхватът по застраховката „Гражданска отговорност”? – Обхватът продължава да е проблем за страната, не само за застрахователния бранш. В момента той е около 74-75%. Това означава, че една четвърт от автомобилите са без застраховка „Гражданска отговорност”.…

Лошите шофьори с по-скъпа застраховка

Системата „бонус-малус” представлява система, коригираща размера на застрахователната премия, която застрахованият трябва да заплати на застрахователя съобразно индивидуалната му история на щети, които виновно е причинил. „Бонус” представлява отстъпка от премията, която се прави при подновяване на полицата, ако застрахованият не е причинил щети през предходната година. „Малус” представлява завишение на премията, която се прави…

Новите лимити по застраховка „Гражданска отговорност“

Двойният скок на лимитите при обезщетенията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите няма да доведе до драстичен скок в цените на полицата, но повишаване ще има. От 11 юни тази година застраховката вече се сключва при минимални застрахователни суми за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 2 млн. лв.…