Отпада маркирането на МПС при сключване на автокаско

Считано от 08.10.2011г. отпадна задължителното маркиране на МПС при сключване на застраховка Каско. На 05.07.2011г. в  51 брой на Държавен вестник беше обнародвано допълнението в Кодекса за застраховането, с което се забранява поставянето на знаци, белези или други индикации на видимо място върху моторните превозни средства, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това МПС.

Санкциите за неспазването на новия чл. 186a, ал.2 от страна на застрахователите са в размер на 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение до 120 000 лв. Законодателят е предвидил и глоба от 50 лв. за шофьорите, върху чиито возила има лепенки.

Тъй като стикери са били залепяни законно до 7.10.2011г. , тези глоби ще влязат в сила след изтичането на последния договор преди ефективната забрана за маркиране, т. е. тази година на 06.10.2012г.

Каква е разликата между маркиране на МПС и оглед на МПС?

Маркирането представлява нанасяне на шифриран 12-цифров код върху външните детайли на автомобила. Кодът се нанася и по вътрешността на купето със специални невидими без помощта на UV лампа маркировки. На предните странични стъкла на автомобила се залепват стикери, които съдържат информация за срока и застрахователната компания, извършила маркирането.  В случай, че е сключена автомобилна застраховка „Каско“ за пръв път и е маркиран вече автомобила, то при подновяване на застраховката след една година трябваше да се посети отново пункта за маркиране с цел да бъдат сменени информационните стикери на предните стъкла и по този начин да се “поднови” маркировката. Сега, с новите промени в закона, отпадна това изискване за поставяне на знаци, стикери и други подобни индикации, които указват наличието на сключен договор „Автокаско”. Запазва се изискването за извършване на оглед на МПС при сключване на застрахователния договор.

Огледът на МПС при сключване на застраховка „Каско“ представлява индентификация на МПС, описване на забележките по външния вид, описване на екстрите и допълнителното оборудване, заснемане на МПС, заснемане на набития номер върху рамата, тест на алармената система, визуална оценка на техническото състояние. Този оглед се извършва единствено от оторизирано лице на Застрахователя. Обикновено агент/ представител на застрахователя сключва застраховката, а само на определени места може да се извърши оглед и заснемане на МПС. Това правило важи за целия срок на застраховка „Каско“. Огледът не се заплаща от застрахованото лице. Когато по МПС има забележки, те се вписват в застрахователната полица. Така застрахованият губи правото си да се възползва от застрахователното покритие за тези детайли, докато те не бъдат ремонтирани.

Пример: Когато задна лява броня е леко охлузена (без да е вдлъбната ламарината), то нейното възстановяване става посредством боядисване. При щета различна от боя, застрахованият има право на обезщетение, без да му се изплати боядисване на описания детайл, тъй като в противен случай ще бъде облагодетелстван за стари щети. Възстановяването на щети се удостоверява с извършване на нов оглед на същото място, където е извършен първоначалния такъв, или друго място, посочено от Застрахователя.

На предното стъкло на автомобила трябва да останат само стикерите за Гражданска отговорност, годишен технически преглед и винетката. Вече е забранено да има стикери със знак за сключена застраховка „Автокаско”

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *