Новите лимити по застраховка „Гражданска отговорност“

Двойният скок на лимитите при обезщетенията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите няма да доведе до драстичен скок в цените на полицата, но повишаване ще има.

От 11 юни тази година застраховката вече се сключва при минимални застрахователни суми за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 2 млн. лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 10 млн. лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица. За вреди на имущество – 2 млн. лв. за всяко събитие. До момента тези лимити бяха съответно 1 млн. лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 5 млн. лв. при две или повече пострадали лица. Лимитът за вреди на имущество беше 1 млн. лв. за всяко събитие.

За събития в България се прилагат нормите на българския закон, а при събития в чужбина- нормите на държавата, в която е настъпило конкретното събитие. Трябва да се има предвид също така, че в някои страни, като Франция, Италия и Люксембург, отговорностите са безлимитни, няма таван за обезщетението.

На практика необходимостта компаниите да завишават премията по полицата идва основно от загубите им заради щети на български граждани в чужбина, където се присъждат по-високи по размер обезщетения. Затова и част от компаниите в сектора избраха политика на увеличаване на премията именно само за полици със сертификат „Зелена карта“.

Практиката показва още, че силната конкуренция между дружествата, предлагащи задължителната застраховка в комбинация с ниското потребление, пречи полицата да поскъпва драстично и в момента цените растат плавно всяка година. Лимитите са се вдигали многократно през годините, без да влияят на цената, коментират застрахователи.

Високите лимити са от по-голямо значение при неимуществените вреди, които като правило се доказват в съда. Правната логика е достатъчно неясна, а именно „Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.“ Незначителният размер на присъдените суми, съчетан с баснословната продължителност на делата, обезверяват хората и обезценяват правото като инструмент за търсене на справедливост и социална промяна. Именно липсата на нормативна регламентация в България (в противоречие с детайлната регламентация, характерна за доста от европейските държави) до момента води до желанието и възможността застраховката да има не обезщетителен, а по-скоро обогатителен характер.

Стъпка в правилната посока 

Ето защо изключително важен по отношение на задължителната полица е проектът за методика, по който ще се изчисляват обезщетенията за неимуществени вреди от катастрофи – телесни увреждания и смърт. Проектът на Комисията за финансов надзор беше представен пред застрахователите, Гаранционния фонд и асоциациите за защита на пострадали с цел те да дадт своите коментари и предложения още през миналата година. В проекта телесните увреждания се категоризират на леки, средни и тежки спрямо различни критерии, като загуба на орган, крайник, на някое от сетивата, има ли остатъчни деформации и белези, ще се възстанови ли напълно увреденият, за колко време, има ли опасност от бъдещо влошаване, колко операции е претърпял, колко от тях са били под пълна упойка и т.н. По тези критерии ще се формират прагове на обезщетения за определена травма. Допълнително при определяне на обезщетението ще се вземат под внимание и социалният статус на пострадалия, доходът му, местоживеенето и др. За обезщетение при смърт ще има две групи критерии. Първата е обвързана с личността, а втората – с наследниците. Към първата група  от значение са факти като възраст на починалия, семейно положение, трудов статус, какви средства са необходими за издръжка на семейството му и т.н. Втората група се формира от това какъв е броят на наследниците, на каква възраст са, колко от тях разчитат на доходите на починалия и др. В методиката има и медицинска част, която описва травмите.

Ниският обхват и има ли изход от него

В същото време  повече от 800 хиляди автомобила у нас са без застраховка „Гражданска отговорност“. Общо в България са регистрирани над 3,3 милиона автомобила, но застраховка имат едва 2,5 милиона от тях. Това води и до по-ниския процент покритие на задължителната застраховка в страната – 72%-73%. За сравнение, в повечето европейски държави процентът надхвърля 90.

Все повече представители на бранша смятат, че въвеждането на системата „бонус-малус” ще спомогне за повишаване на обхвата по полицата, тъй като системата ще даде възможност цената на застраховката за водачи без нарушения да се понижи и, обратното, за тези, които са нарушители на пътя и с много катастрофи, да плащат многократно повече. Компаниите ще могат много по-точно да определят риска и тарифите и така да намалят загубите си, които търпят в момента от задължителната застраховка. Редовните шофьори пък ще имат стимул да купуват полицата. И не на последно място ще има финансови стимули да се подобри дисциплината на пътя. Факт е обаче, че въвеждането на системата не може да стане само от една компания, а от всички едновременно.

Застрахователните дружества у нас прилагат в някаква степен системата „бонус-малус”. Предвидиха се завишения или отстъпки за районите, в които предимно се управлява конкретният автомобил. По-скъпа е полицата за водачите в големите градове и по-евтина за тези в малките населени места. Възрастта на водача също е от значение. Въведоха се завишения за водачи под 25 години. Респективно отстъпки ползват водачите, които са над 35 години, както и тези, които са правоспособни водачи, но са на възраст между 60 и 70 години. Стажът зад волана и поведението на пътя също имат решаваща роля. Компаниите предвиждат завишения за водачите с по-малък шофьорски стаж. За някои от компаниите това са водачите със стаж под една, както и за виновно причинено пътнотранспортно произшествие през последните една, две или три години. Завишенията за (без)отговорните на пътя водачи варират между 20% и 25% върху премията. Компаниите прилагат утежнения за автомобили с десен волан, за таксиметрови автомобили (от 50% до 300%), рент-а-кар (от 30% до 100%), за състезателни автомобил (от 50% до 400%), както и за автомобили, превозващи опасни товари. Отстъпки клиентите ползват при еднократно плащане на премията, деклариран район на управление – територията на Република България, при комплексно застраховане, за възраст на автомобила и за брой автомобили.

Провежданите масови кампании по пътна безопасност и засилен контрол едновременно във всички европейски страни имат изключителен превантивен ефект и оказват положително въздействие върху поведението на водачите, обясняват от МВР.

Източник: Гергана Иванова, zastrahovatel.com