Достойни старини- предложение за реформа в осигурителната система

Застаряването на населението е сериозно. Държавата не ще може да осигури достоен доход след пенсионирането. Въвеждането на осигуровка “Достойни старини” беше сред първоначалните предложения за пенсионна реформа от 2010 г.  Тази идея е развита в Националната правителствена концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора за периода 2012-2030г.

Документът залага 7 оперативни цели – създаване на условия за активен трудов живот, стабилност на пенсионната и здравната система, удължаване на живота “в добро здраве” на възрастните, осигуряване на условия за достъп до образование и обучение през целия живот, преквалификация и “преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на позитивен публичен образ” на хората над 50 г. За последното причината е, че според статистиката, цитирана в документа, около 2/3 от работодателите смятат принадлежността към тази възрастова група по-скоро за недостатък при наемането на работници. В 15,5% от случаите именно възрастта се оказва причина за отказване на работа. Етническият произход се оказва проблем 3 пъти по-рядко.

Предложението цели да бъде въведен най-добрият модел за финансиране на дългосрочните грижи за възрастни хора в нужда чрез постепенно въвеждане на доброволна и задължителна осигуровка за риска “Достойни старини”. Друга идея за грижа за най-възрастните е да се върви към “деинституционализация” и преминаване към услуги в семейна или близка до семейната среда. Друга заложена мярка за подобряване здравето на възрастните е да се въведе “комплексна здравна услуга за възрастни”, но не е обяснено какво би включвала тя. Но пък като конкретна цел се сочи възможността на възрастните хора да спортуват. В частта за повишаване на квалификацията е заложено да се разработи стратегия за учене през целия живот. Както и да се разработят “инструменти за идентифициране и признаване на знания и умения, придобити чрез неформално и самостоятелно обучение”.

Осигуровка „Достойни старини” трябва да се различава от застраховките. Предлага се тя да е 1% от заплатата. Парите трябва да отиват в отделен фонд в Националния осигурителен институт (НОИ). За сега не е ясно точно колко ще струва на българина това нововъведение. Застраховките са доброволни и се сключват със застрахователно дружество. За да се осигури финансова независимост и стабилност на старини, всеки може да избере дългосрочна застраховка „Живот”. Тя гарантира едновременно защита при настъпване на непредредвидени събития и получаване на рента при изтичане на застрахователния договор. Само така човек може да бъде сигурен в своите доходи на старини. Друг вариант е да се спестяват тези средства на депозит и да се очаква доходност от лихвите. Разликата между двата продукта е, че при настъпване на злополука средствата от депозита трябва да се изтеглят и те намаляват, докато при застраховките „Живот” застрахователното дружество поема направените разходи без това да влияе на спестовната част на застраховката.

Необходимо е максимално бързо да се направи структурна реформа на пенсионната система на България и тя да бъде адаптирана към съвременните демографски тенденции. Насърчаването на бъдещите пенсионери да разчитат повече на личните си спестявания за осигуряването на старините, а не на държавата, ще доведе по-успешно до ръст на пенсиите, отколкото събирането на нови данъци върху труда.

 Източник: в. Труд

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *