Лошите шофьори с по-скъпа застраховка

Системата „бонус-малус” представлява система, коригираща размера на застрахователната премия, която застрахованият трябва да заплати на застрахователя съобразно индивидуалната му история на щети, които виновно е причинил. „Бонус” представлява отстъпка от премията, която се прави при подновяване на полицата, ако застрахованият не е причинил щети през предходната година. „Малус” представлява завишение на премията, която се прави при подновяване на полицата, ако застрахованият е причинил щети през предходната година.

За въвеждането на системата бонус-малус се говори от години, но липсата на единна база данни за нарушителите досега позволяваше на недисциплинираните водачи с много нарушения да сменят застрахователя си всяка година, без да бъдат санкционирани за арогантното си поведение на  пътя.

Това ще се промени от края на 2013 или началото на 2014 г. Това стана ясно от думите на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ Борислав Богоев.

Централизираната система бонус-малус ще може да заработи най-рано тогава. Още отсега обаче се трупа база с данни за катастрофите и виновните шофьори. Технически системата вече е почти готова. За въвеждането й обаче има юридическа пречка – все още КФН няма основание да издаде наредба, с която да задължи застрахователните компании да я използват. За целта трябва да бъдат въведени допълнения към Кодекса за застраховането. Веднага след като те бъдат приети от парламента, до окончателното въвеждане на системата бонус-малус ще минат не повече от 6-8 месеца, обеща Богоев.

Промените в Кодекса за застраховането обаче ще бъдат приети не по-рано от първото тримесечие на 2013 г. Този срок се определя не от родния законодател, а от Европейската комисия. Все още има текстове, които тя би искала да изчисти по отношение на директивата „Платежоспособност 2“. А нейните изисквания също трябва да бъдат включени в българския Кодекс за застраховането и затова промяната му се забавя, обясни Богоев. „Чакаме точните текстове на тази директива, за да можем да предложим и в нашата нормативна уредба съответните промени“, допълни зам.-шефът на КФН.

Въвеждането на системата „бонус-малус” безспорно ще окаже положително въздействие върху българския застрахователен пазар. Дисциплинираните водачи на пътя ще имат стимул и за в бъдеще да бъдат изрядни, а нарушителите ще се замислят дали да продължат да нарушават закона, ако следващата година им се наложи да заплатят няколко пъти по-висока цена за застраховката или дори по-неприятното – да не могат да намерят застраховател, който да ги застрахова.

Източник: standartnews.com

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *