Как да оцелеем в планината

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ИЗЛЕТУВАЩИТЕ В ПЛАНИНИТЕ

Анализът на нещастията по нашите планини дава основание да се твърди, че причините за тях са най-често комбинирани, но в повечето случаи те се свеждат до няколко субективни фактора: недостатъчна предварителна подготовка: обща организация, физическа подготовка, технически знания и умения; неподходяща за сезона и терена екипировка и съоръжения; неподходяща тактика, съобразно конкретните теренни и метеорологични условия, метеорологичната прогноза, състоянието на участниците; психологическа бариера за взимане на адекватно решение за изчакване, връщане, прекратяване на проявата (екскурзия, излет) при рязка промяна на условията за движение в планината. По-надолу ще посочим някои елементарни правила, създадени и проверени още от предците на планинарството у нас.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО МНОГО СТАРАТЕЛНО ВАШЕТО ТУРИСТИЧЕСКО НАЧИНАНИЕ – набавете си туристическа карта, пътеводител; проучете маршрута, направете консултация; съставете план на движение, съобразете продължителността на преходите в светлото време на денонощието; съобразете се със сложната зимна обстановка. НАПРАВЕТЕ СИ ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА.

ПОДБЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УЧАСТНИЦИТЕ В ГРУПАТА – обикновено това могат да бъдат ваши близки, роднини, приятели, колеги, обаче с едно условие – да са с почти еднаква физическа и техническа подготовка и да притежават добра екипировка. Не формирайте големи групи. Много често съставът на такива групи е разнороден, групата става трудно подвижна, възникват и допълнителни промени. От значение е и психологическата съвместимост. При наличието на деца и по-слабо подготвени участници техните възможности определят и поведението на цялата група. Обявете ръководителя, водача на групата. Дори и в една по-тясна приятелска или семейна компания следва да има водач, лидер, който да проведе посочените мероприятия.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ НА МАРШРУТА – това означава да имате сведения за опасните зони и пътищата за аварийно напускане; създайте и спазвайте тактиката на движение в зависимост от терена, метеорологичните условия и вашите възможности; тръгвайте рано, за да завършите дневния преход по светло.

НАПРАВЕТЕ ПРЕЦИЗЕН ПОДБОР НА ЕКИПИРОВКАТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА – не пропускайте да вземете с вас санитарна торбичка (аптечка) с най-необходимите лекарствени препарати и превързочни материали. Добре подбрани кремове за лице с висок фактор на защита от слънчевото греене, специалните високопланински очила, които ще защитят очите ви от ултравиолетовото лъчение, карта и компас, фенерче с резервни крушки и батерии (най-добре LEd фенерче и то със собствено динамо, или слънчеви батерии), резервни топли дрехи и обувки, предпазно фолио (найлон) в случай на принудителен бивак. калорични подсилващи храни (бонбони, шоколад и др.)

ТРЪГВАЙТЕ НА ПЪТ САМО АКО СТЕ ЗДРАВИ – поддържайте целогодишно добра физическа кондиция.

НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ САМИ В ПЛАНИНАТА. ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА – следете съобщенията за нейното развитие и изменение. Имайте пред вид, че времето в планината търпи резки и неочаквани промени. Следете информациите на ПСС за състоянието на терена в ски-центровете, пистите. Информирайте се за работата на лифтовите съоръжения и лавинната опасност.

ДВИЖЕТЕ СЕ С УМЕРЕН ХОД не бързайте излишно и почивайте така, че след излета или дневния преход да почувствате приятна умора, без мускулна треска; постепенно увеличавайте натоварването и надморската височина; при поява на неразположение направете почивен ден или слезте на хижа с по-ниска надморска височина; усложнявайте и удължавайте преходите постепенно с придобиване на опитност и тренираност.

ОБЯВЕТЕ ВАШИЯ МАРШРУТ С ВЕРОЯТНИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ – обявете графика на движение. Той трябва да се знае от вашите близки, приятели и колеги. Съобщете го в поделенията на ПСС. Регистрирайте се в хижите по маршрута.

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗГУБВАНЕ – при мъгла, силен вятър и снеговалеж, особено в откритите части на планината има реална опасност от изгубване. Затова запомнете: движението при подобни условия да става по маркировката, като се използват азимутни скици, компас и карта за допълнително ориентиране; движението да става бавно, без разкъсване на групата. Следете за броя на хората, не допускайте изоставане; при много тежки условия мислете за аварийно напускане на маршрута. В случай, че не сте сигурни къде се движите, слезнете по безопасен път в горската част на планината и организирайте принудителен бивак; не допускайте паника и разногласия. Вслушвайте се в разумните съвети.

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ. Откритите части на тялото могат да измръзнат не само при много ниски температури, но и при комбинация на нулеви и отрицателни температури със силен вятър и валеж на дъжд и суграшица. Затова: осигурете сухи дрехи, шапки и ръкавици; при умора не спирайте. Намалете темпото, но не лягайте и не сядайте на снега; при загуба на чувствителност на различните части на тялото, ако няма получени мехури, разтривайте до възстановяване на чувствителността и то само със суха дреха. Почивката на снега крие опасност от бяла смърт, в следствие на общото изтощение на организма. Поемайте повече течности, калорична храна, но не и алкохол.

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ЛАВИННАТА ОПАСНОСТ. При наличието на определени условия: сняг, наклонени терени и подходяща температура се свличат огромни снежни маси и формират природния феномен – СНЕЖНА ЛАВИНА. Туристите, които навлизат във високите части на планината при зимни условия трябва много добре да познават лавинната опасност, условията и правилата за преминаване през лавиноопасните участъци. Трябва да се знае, че лавиноопасни улеи и склонове има и в по-ниската част на планините, както и в близост до ски-писти. Обикновено последните са обозначени със специализирана маркировка с шахматно разположени жълти и черни квадрати.

ОБЪРНЕТЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ХРАНАТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИЯ БАЛАНС НА ОРГАНИЗМА.

ЛЮБУВАЙТЕ СЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА ВИ ПРИРОДА, НО Я И ПАЗЕТЕ. Опаковките с хранителни отпадъци, стъклени буркани и бутилки прибирайте в подходяща торбичка и ги връщайте обратно за изхвърляне в градски условия. Пазете горските насаждения и редките растителни видове.

НАМЕРЕТЕ НАЧИН ДА ПОПЪЛНИТЕ И ОБОГАТИТЕ ЗНАНИЯТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА: постигане на целогодишна физическа кондиция; познания за качествена, ефективна екипировка и съоръжения и оптимално хранене; познания по топография, ориентиране и метеорология, оказване на другарска помощ и самопомощ, първа долекарска медицинска помощ.

И ВСЕ ПАК АКО СТАНЕТЕ ЖЕРТВА НА ПЛАНИНАТА

БЕЗ ПАНИКА- Каквото и да става – туширайте паниката максимално. Колкото повече се паникьосвате, толкова повече расте чувството за дезориентация.  Най-важното правило е: спрете се на едно място, дишайте бавно и дълбоко в продължение на няколко минути. Тогава преминете към следващата стъпка.

ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ ПО СПОМЕНИска се огромна концентрация за този процес. Затворете очи и опитайте да си спомните целия път, който сте извървели до момента. Ако имате лист и химикал се опитайте да начертаете малка карта: нарисувайте всяка малка подробност, за която си спомняте; окото помни добре детайлите и чрез тях можете да се върнете обратно. На връщане също обръщайте внимание внимателно на всички ориентири. Дори и да не успеете да намерите пътя, плюсът е голям: ще опознаете района, в който сте, а това ще ви накара да се почувствате по-уверени.

СИГНАЛРазбира се, ако имате обхват на телефона, успехът е почти гарантиран. Ако не обаче, трябва да се опитате да привлечете внимание. Крясъци, пеене, хвърляне на камъни и всичко останало, за което ви хрумне. Ако сте сред планинска поляна, направете триъгълник, като използвате клони и мокри листа, понеже произвеждат най-много дим. Числото 3 навсякъде сред дивата природа е стандартен бедствен сигнал.

ПОНЕ ЕДИН ИНФОРМИРАН– Едно от най-важните неща, които трябва да направите, е: просто съобщете поне на един близък човек къде отивате. По отношение на дрехите и екипировката златното правило е това на двата слоя. Двуслойната палатка ще ви опази от студа и дъжда през нощта, а двуслойните панталони вършат чудесна работа при валежи през деня.

СЛИЗАЙТЕ НАДОЛУАко твърдо сте решили, че трябва сами да откриете пътя, просто слизайте надолу. Няма гаранция, че ще стигнете до населено място, нито пък че сте на правилната посока. Но просто на по-ниските места студът и хипотермията не са толкова силни, колкото по върховете. Слизането надолу обаче не трябва да е паническо и в тръс, а внимателно, с оглед на районите, през които преминавате.

ОГЪНЗвучи повече от задължително и е. Излишно е да споменаваме за плюсовете: топлина през нощта, щит срещу диви животни или поне от всичко останало без вълци и мечки, както и начин да бъдете забелязани и открити. Най-голямото предимство на огъня обаче е друго: психологическо. Пламъците ще ви успокоят, ще ви вдъхнат увереност, а след време, ако всичко завърши добре, ще си спомняте божествения момент, в който сте видели как клоните постепенно се обагрят в червено и скъпоценната топлина сгрява въздуха около вас. Ако сте взели провизии, които се приготвят на огън, сега е моментът да се запасите за следващия ден.

ВОДА И ХРАНАИзпаднете ли в такава ситуация, не проявявайте никаква капризност: река, роса, каквото и да е. Дехидратацията започва, когато видите, че урината е наситено жълта, а щом придобие кафяв цвят, навлизате в опасна фаза. В случай, че наоколо няма каквито и да било водни източници, трябва да спазвате следните правила: диша се през носа, за да не се губи слюнка. Ходете бавно, а ако е голяма жега, по-добре стойте на сянка в обедните часове. Храната не е от първостепенна важност и всъщност може да издържите дълго време със съвсем малко. Три дни без вода и три седмици на празен стомах – толкова долу-горе е максимумът на човешките възможности. Не яжте нищо, което ви се струва непознато, дори и ужасно много да прилича на ягодка.