Детски и ученически застраховки

Практика е застраховка „Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли“ да се сключва за срок от една година и началото им да съвпада с началото на учебната година. Това означава, че покритието по застраховката обхваща всички ваканции, целия летен период, включително времето на учебна практика, лагери, екскурзии при пътуване в чужбина.

В духа на добрата традиция, преди началото на учебната година, застраховка „Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли“ се предлага при преференциални условия и тарифи. Учителите и обслужващият персонал също могат да бъдат застраховани по условията на застраховката.

Освен основните рискове: временна неработоспособност от злополука или инфекциозно заболяване, трайна неработоспособност от злополука и загуба на живот от злополука, към застрахователното покритие могат да се добавят и допълнителни здравни рискове: медицински разходи от злополука, дневни пари за болничен престой от злополука, суми за оперативно лечение.

За учащите в спортни училища се предлага ”Групова застраховка за спортисти” по специалните условия на застраховка ”Злополука за спортисти-покритие А“. По условията на застраховката основни (задължителни) покрития са смърт и трайна загуба на работоспособност от злополука, предлагат се и допълнителни (избираеми) рискове, а именно: ”Временна неработоспособност от злополука над 20 дни и над 40 дни”; ”Медицински разноски, направени вследствие злополука”; ”Репатриране при злополука” и ”Дневни пари за болничен престой поради настъпила злополука”. Могат да бъдат застраховани и учащи, упражняващи даден вид спорт за времето на участие в определено състезание, за определен брой дни – ”Злополука за спортисти-покритие Б”. При този вид покритие застрахователят поема отговорност за събития, настъпили само по време на състезание (вкл. непосредствено съпътстващата го предсъстезателна подготовка/загрявка, които са под надзор и разпореждане на организаторите). По покритие ”Б” се  предлагат същите допълнителни рискове. Застрахователните премии по този вид застраховка за учащи се определят в зависимост от упражнявания вид спорт, срока на застраховката и размера на застрахователната сума.

В момент на беда получените застрахователни суми ще помогнат на децата да се възстановят по-бързо, да се лекуват по-добре, да забравят болката по-лесно.

 В духа на дългосрочното животозастраховане се предлага също така и “Детска застраховка”, която е предназначена за осигуряване на определена сума на детето след навършване на пълнолетие, когато то ще има нужда от средства за образование, собствен дом или средства за стартиране на собствен бизнес. По тази застраховка застрахованите лица могат да бъдат – родител, баба или дядо на детето, в чиято полза се сключва застраховката, и трябва да са на възраст до 65 години при сключването на договора. Продуктът е индивидуален и е ориентиран към потребностите на всяко отделно семейство. Размерът на застрахователната сума се избира при сключване на договора – в лева или евро.  При изтичане на договора на детето се изплащат безусловно застрахователната сума и допълнително разпределената лихва – като еднократна сума или като гарантирани ренти (стипендии), независимо дали застрахованият е преживял срока на договора. По този начин детската застраховка гарантира и осигурява бъдещето на детето. Застрахователната вноска се избира от договорителя и зависи от срока на застраховката, възрастта на застрахования и размера на застрахователната сума. Вноските могат да бъдат плащани месечно, на тримесечие, годишно или еднократно.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *