В какво да инвестираме парите си?

През цялата 2013 г. българинът продължи упорито да спестява. Към края на октомври влоговете на граждани и домакинствата са се увеличили с 1.5 млрд. лева, спрямо януари 2013 г. и са достигнали рекордните близо 37 млрд. лева. Влогът е на почит у нас. Спестяванията в левове са нарастнали двойно в сравнение с тези в евро.…

Спестявайки от застраховка, рискуваш цял живот да си плащаш

Интервю с Мартин Димитров, председател на Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм към 41 народно събрание – В новото издание на изготвяния от канадския институт Fraser годишен доклад „Икономическа свобода по света“, в който през 2012 г. са включени 144 държави страната ни отстъпва с пет места, от 40-то на 45-то място. На какво…

Пазарът на застраховки „Живот” в България

Животозастраховането в България формира около 15% от общия дял на премийните приходи в застраховането. За сравнение в Европа относителният дял на животозастраховането в общия премиен приход от застраховане през 2011 г. е около 61%. Тези данни недвусмислено показват, че средностатистическият европеец отделя много повече внимание и средства за здравето си и сигурността на своите близки,…

При произшествие без гражданска ипотекират имуществото

Интервю с Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи – Господин Данчев, какъв е в момента обхватът по застраховката „Гражданска отговорност”? – Обхватът продължава да е проблем за страната, не само за застрахователния бранш. В момента той е около 74-75%. Това означава, че една четвърт от автомобилите са без застраховка „Гражданска отговорност”.…

Достойни старини- предложение за реформа в осигурителната система

Застаряването на населението е сериозно. Държавата не ще може да осигури достоен доход след пенсионирането. Въвеждането на осигуровка “Достойни старини” беше сред първоначалните предложения за пенсионна реформа от 2010 г.  Тази идея е развита в Националната правителствена концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора за периода 2012-2030г. Документът залага 7 оперативни цели –…

Лошите шофьори с по-скъпа застраховка

Системата „бонус-малус” представлява система, коригираща размера на застрахователната премия, която застрахованият трябва да заплати на застрахователя съобразно индивидуалната му история на щети, които виновно е причинил. „Бонус” представлява отстъпка от премията, която се прави при подновяване на полицата, ако застрахованият не е причинил щети през предходната година. „Малус” представлява завишение на премията, която се прави…