Универсална застраховка

В днешното забързано ежедневие нищо не е сигурно и стабилно. Никой от нас не знае какво ще се случи утре. Изобщо ще има ли утре? Затова много от нас не се замислят и не осъзнават потребността от лична застраховка. Основната цел не е спестяването, а осигуряването на финансова незавизимост при настъпване на непредвидени събития.

Смисълът на животозастраховането може да се потърси в английската дума insurance /sure- означава подсигурявам, осигурявам помощ, сигурност.

Универсалната застраховка позволява всеки да прецени сам за себе си кое е по-важно- да отделя средства за бъдеще време, когато ще са му необходими (за облекло на децата, за образаванието на децата, за първа вноска за автомобил или дори за собствено жилище), или да вложи средствата в лична защита, когато се случи нещо неочаквано и трябва да остане финансово независим.

Какво означава това за вас? Премията, която се внася е разделена на две части- едната образува Спестовен фонд, а другата- осугурява вашата защита при настъпване на непредвидени обстоятелства. Само и единствено от вас зависи коя колко да бъде.

СВЗП

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СПЕСТОВЕНИЯ ФОНД

 • Вашите вноски образуват Спестовен фонд, който се изплаща гарантирано при изтичане на срока на договора
 • Спестовният фонд се натрупва ежегодно с периодичните премии
 • Формирането на Спестовен фонд Ви дава възможност през срока на договора да теглите авансово суми, с които да посрещнете неотложни, текущи нужди, без това да наруши условията на полицата
 • Имате възможност да увеличите по всяко време размера на Спестовния фонд чрез заплащане на допълнителни спестовни вноски, без това да повишава сумата на периодичните премии
 • Натрупаният Спестовен фонд се изплаща допълнително към основната застрахователна сума

 ОСНОВНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Целта на застраховката е да осигури спокойствие и да предотвратява възникналите финансови затруднения за Вас и Вашите близки при следните рискови покрития:

 • Доживяване срока на договора- изплаща се натрупания Спестовен фонд
 • Трайно загубена или намалена работоспособност от злополука над 50%- изплаща се процент от застрахователна сума, равен на процента загубена работоспособност
 • Фатално събития от злополука или заболяване- изплаща се застрахователната сума плюс Спестояния фонд към датата на събитието

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Срещу заплащане на минимални вноски се предоставя възможност за осигуряване на допълнително покритие чрез следните избираеми пакети:

 • „Злополука”- при сключен пакет „Злополука” със застрахователна сума равна на 200% от основната застрахователна сума, получавате БЕЗПЛАТНО покритие „Фатално събитие” при ПТП. Така обезщетението при подобно събитие представлява увеличение на основната застрахователна сума 4 /четири/ пъти
 • „Временна нетрудоспособност от злополука”
 • „Особено тежки заболявания”

КАКВИ ПРЕДИМСТВА ИМА СКЛЮЧВАНЕТО НА ЗАСТРАХОВКА „СЕЛЕКТ+”

 • Избирате срока на застраховката- от 10 до 30 години
 • Вие определяте размера на основната застрахователна сума за застрахователна защита
 • Вие избирате размера на спестовната вноска в зависимост от Вашите възможности
 • Имате възможност да теглите авансово суми, с които да посрещнете неотложни, текущи нужди, без това да наруши условията на полицата
 • По всяко време на застраховката имате право да внасяте допълнителна вноска, която да служи за увеличение на Спестовния фонд
 • Гъвкави условия- след втората застрахователна година имате право на промяна по договора
 • Вноскта по застраховката ползва данъчни преференции

Не се колебайте и се свържете с нас, ние ще Ви консултираме при възникнали въпроси и заедно ще намерим решение за потребностите Ви!