Туристически застраховки

Туристически застраховки

Всеки от нас иска да се измъкне от натовареното ежедневие. Един от начините е пътуване из страната или в чужбина. Но събитие, настъпило в резултат на внезапни и непредвидими действия или сили от външен произход и причинили телесни увреждания с временна или трайна загуба на работоспособност или фатално събитие, може да развали всяка почивка.

За да сте спокойни за здравето си по време на пътувана, вариант е сключването на застраховка, която ще Ви гарантира намаляване на негативните последици от подобни събития. Тези застраховки са познати и като т.нар. медицинки застраховки за пътуващи в чужбина и страната.

Застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс” осигурява финансова и друга помощ за получаване на навременна медицинска помощ при престой в чужбина. Няма значение дали пътвате по работа или с цел туризъм и отдих. Често пътуващите извън страната могат да сключат и годишна застраховка, т.нар. „Мултитрип”. Единственото ограничение е, че застраховката важи, ако продължителността на всяко едно пътуване не надвишава определен период – например 30, 60 или 90 дни. Начете повече..

Застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука в България” покрива разходи и осигурява съдействие, включително репатриране на застрахованото лице, при настъпване на застрахователно събитие при пътуване с цел туризъм на територията на Република България. Застраховката е в сила за периода на краткотраен отдих и туризъм, извършвани от застрахования през празнични, почивни дни, ваканции или отпуск, за времето на активен отдих или спортуване. Освен медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване, застраховката покрива и разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука и акутно заболяване. Това е много ценно, когато сте в планината. Начете повече..