Имуществени застраховки

Имуществени застраховки

За дома

Инцидентите стават внезапно и бързо и може да струват много скъпо: да пламне огън от тигана и да изгори всичко в кухнята; да изтече вода от тръбната инсталация на сградата и да измокри имуществото; вследствие на буря да паднат дървета или клони и да повредят и унищожат имуществото и т.н. Ето защо в търсене на защита от подобни ситуации, най-универсалният и изпитан метод е застраховка на дома.Научи повече

За бизнеса

Ако сте собственик на имот или наемател е необходимо да сключите застраховка на имуществото. Застрахователната полица покрива щети, причинени от пожар, вкл. последиците от гасенето му, ВиК аварии, природни бедствия (буря, градушка, ураган), земетресение, злоумишлени действия на трети лица. Ако загубите всичко вследствие на неочаквано събитие, застраховката ще Ви помогне да запазите финансова стабилност и бизнесът Ви да продължи да работи. Научи повече