Автомобилни застраховки

Автомобилни застраховки

В забързаното ежедневие, в което живеем, автомобилът вече не е лукс, а необходимост. Използването му е свързано с неподозирани рискове и отговорности. Затова автомобилните застраховки са не по-малко необходими от самия автомобил.

Това са най-разпространетите застраховки. Към тази група се причислява:

Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на физическите и юридическите лица, собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства, както и на упълномощените от тях водачи за причинените от тях имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС. Научете повече..

Застраховка “Автокаско” покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в полицата и избрани от Застрахования. Териториалното покритие е валидно както за България, така и за територията на страни членки на ЕС. Научете повече

Друга застраховка, която може да се причисли към тази група е „Злополука на лицата в МПС”. Застрахователното покритие обхваща случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от превозните средства. Пострадалото лице получава обезщетение в случай на смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност. Научете повече..