За нас

“Де и Ер” ООД е застрахователен агент на една от водещите застрахователни компании на българския пазар- ЗПАД “ДЗИ”.​

Нашата цел е да постигнем дългосрочни отношения с клиентите си, базирани на креативни и изгодни решения за контролиране на риска, почтеност и ненадминато обслужване.​

Нашата роля е да представляваме клиентите си пред застрахователната компания, като приоритет номер едно за нас е опазването на имуществените и неимуществените интереси на потребителя на ​застрахователни услуги.​

При осъществяване на дейността си ние спазваме принципа на доброволността  и с дължимата грижа разясняваме правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги.​

Ние спазваме търговската тайна и доброто име на застрахователя, както и застрахователната тайна, като не използваме получената информация за други цели, освен във връзка с упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по застрахователното правоотношение. При това нашите услуги са напълно безплатни за вас.

Изключително важно е застрахователният договор да отговаря най-точно на Вашите потребности и приоритети, за да осигури спокойствие за посрещане на предизвикателствата, свързани с живота и здравето на вас, вашето семейство и бизнес.

Ние се стремим към индивидуален подход към клиентите си. ​​​